Consultant (Radiologist)
Administrator

नेको नेपाल मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल

About Us

नेको नेपाल मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल

Consultant (Radiologist)

Basic Information

  • No. of Openings 1
  • Job Category Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
  • Job Location Kathmandu District
  • Job Level Senior Level
  • Salary Negotiable
  • Education Level Masters
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2022-06-27

Job Description

Consultant (Radiologist)

Level : 9th
Academic Qualification: Must have completed Master's Degree in Radiology
Experience: Experience in related field preferred
Vacancy Code:02/078/79

छनौट प्रक्रिया : मौखिक अन्तरवार्ता
सेवाको किसिम : करार पूर्णकालिन
सेवाका अवधि : कार्य सम्पादनको आधारमा करार अवधि थप गर्दै लान सकिनेछ।
सेवा, शर्त र सुविधा : नेको नेपालको नियमानुसार हुनेछ।

 

 

Apply Instruction

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता, वायोडाटा, अनुभव प्रमाण पत्र लगायत अन्य आवश्यक कागजात राखि दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ।
सम्पर्क नं. ०१-५२४७३१४-३१९ (Ext.No. 206), Email: hr@mmth.edu.np.

 

This job has been expired on 27-Jun