केन्द्र प्रमुख (वार्डेन)
Administrator

एक प्रतिष्ठित कम्पनी

About Us

एक प्रतिष्ठित कम्पनी

केन्द्र प्रमुख (वार्डेन)

Basic Information

  • No. of Openings 4
  • Job Category Others
  • Job Level Entry Level
  • Salary Negotiable
  • Education Level Bachelors
  • Desired Candidate Both(Male, Female)
  • Expiry date 2022-08-12

Job Description

एक प्रतिष्ठित कम्पनी
केन्द्र प्रमुख (वार्डेन)

आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यताः स्नातक तह उतिर्ण 

थप जानकारीका लागि टेलिफोन नं. ०१-४५११२०२/४५१०८४४/४५१५२१५ मा (बिहान ११ बजे देखि ३ बजे सम्म) सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।